Kom igång med Maven

Maven är ett kraftfullt verktyg för att bygga Java-baserade mjukvaruprojekt. Verktyget är relativt lättanvänt, men det krävs en viss initial förståelse för att komma igång.
Den här kursen fokuserar på att du som Javautvecklare snabbt skall kunna komma igång med Maven och få en bra grundförståelse för hur verktyget fungerar, så att du kan börja använda det i era Java-projekt.
Maven är uppbyggt som ett skalbart ramverk som abstraherar bort ’onödiga’ detaljer. Jämfört med andra byggstöd som ANT, så erbjuds ett helhetstänk runt hela byggprocessen och ett ’standardiserat’ sätt för att hantera byggprojekt. Förutom kompilering, så får du också stöd för att hantera beroenden mellan byggmoduler, testning, dokumentation, rapporter, CM, releaser och distribuering.

Kursinnehåll
Kursen innefattar en teoretisk genomgång som kombineras med övningar och olika diskussioner.

Huvudinnehåll
* Viktiga grundkoncept (pom, repository, folderstruktur, mm) * Byggcyklerna * Hantering av beroenden mellan byggmoduler * Skalbarhet och plugins * Hantera stora projektstrukturer (multi-projekt) * Paketering av Javas byggkomponenter (jar, ejb, ear, war) * Mer om Repositories (local, external, proxies) * Testning, rapportgenerering, dokumentation, profiler, versionshantering, mm.

Lämpad för
Kursen vänder sig främst till Javautvecklare och personer som jobbar med CM frågor. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursinnehållet erfordras vissa förkunskaper:
* Du jobbar aktivt med systemutveckling och med Java * Du har erfarenhet av andra byggverktyg som t.ex. ANT * Du har ett allmänt intresse för CM-frågor

Kurslängd
1 dag