Scrum

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig arbetssättet i Scrum och förstå hur man praktiskt jobbar enligt Scrum på ett effektivt sätt. Du lär dig principerna för Agile-utveckling och hur Scrum processen är uppbyggd. Huvudfokus ligger på att gå igenom huvudaktiviteterna i Scrum och visa exempel på hur arbetssättet bör gå till. Målsättningen är att du skall få en bra grund för att kunna lyckas med Scrum i praktiken.
Exempel på problemställningar som tas upp: Vad är poängen med Scrum, vad är det för ’problem’ man är ute efter att lösa? Hur genomför man en bra planering och vad är förutsättningarna för detta? Vad är syftet med dagliga möten? Varför är det viktigt att synliggöra ditt och andras arbete? Hur visar man resultat och lyfter fram problem? Hur kan man arbeta för att ta fokus på kvalitet? Vad är innebörden av en ”teknisk skuld” och hur påverkar den arbetet? Finns det alternativ till Scrum när arbetssättet inte passar?
Kursen är baserad på praktisk erfarenhet från olika Scrum-projekt. Våra lärare är erfarna Scrum Masters som delar med sig av sina erfarenheter och belyser vanliga fallgropar.

Kursinnehåll
Kursen innefattar en teoretisk genomgång som kombineras med olika övningar och diskussioner.
* Principerna för Agile utveckling. Vilka problem vill man egentligen åt? * Scrum processen * Estimera krav och planera arbetet på en övergripande nivå * Att genomföra en arbetsiteration (Sprint) – Planering, Daily Scrums, Review och Retrospective. * Kombinera Scrum med annan metodik * Kanban, övergripande genomgång. Ett komplement till Scrum.

Lämpad för
Kursen är ämnad dig som vill lära dig Scrum som arbetssätt.

Kurslängd
2 dagar