Arkitekturdesign

I kursen Arkitekturdesign får du en grund för att kunna designa mjukvaruarkitekturer för olika typer av system. Du lär dig att ställa systemets funktion och dess kvalitet i rätt sammanhang.

Det finns i princip tre drivande krafter som pÃ¥verkar utformningen av en mjukvaruarktitektur – beställarens krav, begränsningar och sÃ¥ kallade kvalitetsattribut. Exempel pÃ¥ kvalitetsattribut är Modularisering, prestanda, förändringsbarhet, underhÃ¥llbarhet, testbarhet, tillförlitlighet, skalbarhet, mm.  Kursen fokuserar främst pÃ¥ val och realisering av kvalitetsattribut och visar exempel pÃ¥ olika ‘mekanismer’ och mönster som kan användas för att realisera kvalitetsattribut. Dessutom behandlas arkitektens roll, terminologi och principer, verktyg för utformning, stilar och arkitekturmönster samt dokumentation.

Kursinnehåll

Kursen innefattar en teoretisk genomgång som kombineras med olika övningar och diskussioner.

• Grundkoncept • Arkitektens roll • Kvalitetsattribut • Verktyg och taktiker för att utforma arkitekturer • Arkitekturmönster och stilar • Att kommunicera och dokumentera en arkitektur

Lämpad för

Kursen lämpar sig för mjukvaruutvecklare som vill få en introduktion till de principer som ligger till grund för en mjukvaruarkitektur, för dig som vill utvecklas inom design och arkitektur alternativt för dig som vill utvecklas i rollen som arkitekt.

Förkunskaper

Kursen vänder sig personer som aktivt jobbar med mjukvaruutveckling. Kunskap om designmönster och UML gör det lättare att ta till sig av kursinnehållet.

Kurslängd

2 dagar